Sinupret x 50dr

  • Stoc epuizat

Sinupret x 50dr

32,30 lei
cu TVA
  • Stoc epuizat

Indicat în inflamaţii acute şi cronice ale mucoasei sinusurilor paranazale.

Medicament - fără prescripție medicală

Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute adresați-vă medicului sau farmacistului.

Pagină actualizată la data de: 2020-12-04 16:53:36

32,30 lei
cu TVA
Stoc epuizat

Indicații

Indicat în inflamaţii acute şi cronice ale mucoasei sinusurilor paranazale.

Sinupret drajeuri este indicat la copii începând cu vârsta de 6 ani, adolescenţi şi adulţi.

Dozaj

Doze
Adulţi şi adolescenţi cu vârsta de 12 ani și peste: doza recomandată este de 2 drajeuri de 3 ori pe zi.

Copii cu vârsta cuprinsă între 6 și 11 ani: doza recomandată este de 1 drajeu de 3 ori pe zi.

Deoarece nu există date adecvate privind utilizarea acestui medicament la copiii cu vârsta sub 6 ani, Sinupret drajeuri nu trebuie administrat la această grupă de vârstă.

Mod de administrare
Drajeurile se administrează întregi, fără a fi mestecate, cu o cantitate de lichid.

Durata administrării este de 7-14 zile. Dacă simptomele durează mai mult de 14 zile sau reapar periodic, se recomandă reevaluarea tratamentului.

Contraindicații

Hipersensibilitate la substanţele active sau la oricare dintre excipienţii enumerați la pct.6.1.

Atenționări

În cazul în care pacientul este diagnosticat cu gastrită sau la pacienţi cu stomac sensibil, acest medicament trebuie utilizat cu foarte mare precauţie. Preferabil, Sinupret drajeuri trebuie utilizat după mese şi cu un pahar cu apă.

Sinupret drajeuri conţine glucoză, lactoză, sucroză şi sorbitol. Pacienţii cu afecţiuni ereditare rare de intoleranţă la fructoză, intoleranţă la galactoză, deficit de lactază (Lapp), malabsorbţie la glucoză- galactoză sau insuficienţă de sucrază-izomaltază nu trebuie să utilizeze acest medicament.

Copii

Nu se recomandă utilizarea acestui medicament la copii cu vârsta sub 6 ani, deoarece nu sunt suficiente date în acest sens.

Interacțiuni

Până în prezent nu se cunosc interacţiuni cu alte medicamente.

Sarcina

Sarcina și alăptarea

Sinupret drajeuri nu trebuie administrat în timpul sarcinii şi în perioada de alăptare decât după o evaluare strictă a raportului risc-beneficiu.

Fertilitatea

În studiile la animale nu au fost observate efecte asupra fertilităţii în cazul Sinupret drajeuri și Sinupret picături orale soluție.

Condus auto

Nu sunt necesare precauţii speciale.

Reacții adverse

Reacţiile adverse sunt clasificate în funcţie de frecvenţă, folosind următoarea convenţie: foarte frecvente (≥1/10), frecvente (≥1/100, <1/10), mai puţin frecvente (≥1/1000, <1/100), rare (≥1/10000, <1/1000), foarte rare (<1/10000), cu frecvenţă necunoscută (care nu poate fi estimată din datele disponibile).

Sisteme şi organe Frecvenţa Reacţii adverse
Tulburări ale sistemului imunitar Cu frecvenţă necunoscută Reacţii alergice ca angioedemul şi edemul feţei
Tulburări respiratorii, toracice și mediastinale Cu frecvenţă necunoscută Dispnee
Tulburări gastro-intestinale Mai puţin frecvente Tulburări gastro-intestinale cum sunt durerile epigastrice, greaţa
Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat Rare Reacţii de hipersensibilitate ca exantemul, eritemul cutanat, pruritul

Prospectul informează pacientul să întrerupă administrarea de Sinupret drajeuri şi să se adreseze medicului dacă survine oricare dintre reacţiile adverse descrise.

Raportarea reacţiilor adverse suspectate

Raportarea reacţiilor adverse suspectate după autorizarea medicamentului este importantă. Acest lucru permite monitorizarea continuă a raportului beneficiu/risc al medicamentului. Profesioniştii din domeniul sănătăţii sunt rugaţi să raporteze orice reacţie adversă suspectată prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale http://www.anm.ro.

Supradozaj

Până în prezent nu a fost raportat nici un caz de supradozaj.

În caz de supradozaj reacţiile adverse menţionate mai sus pot fi amplificate. În cazul în care apar simptome de supradozaj, trebuie instituit tratamentul simptomatic.

Proprietăți farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: Medicament din plante pentru tratamentul inflamaţiei mucoasei sinusurilor paranazale, codul ATC: R05X.

În două studii diferite la animale (iepuri, şobolani) a fost observat efectul secretolitic atât pentru extractul mixt, cât şi pentru fiecare component în parte.

În testul de inducere a edemului cu caragenină la şobolani, s-a observat o scădere dependentă de doză a edemului labei faţă de grupul de control.

În testul de reducere a formării plăcii in vitro a fost observat efectul inhibitor al Sinupret asupra proliferării virusurilor influenzae A, parainfluenzae şi VSR.

Proprietăți farmacocinetice

Studiile de farmacocinetică nu sunt disponibile şi nu sunt posibile deoarece substanţele active nu au fost încă identificate.

Date preclinice de siguranţă

Nu există rezultate care ar indica toxicitatea acută a medicamentului. În studiile de toxicitate subcronică efectuate la şobolani, după administrarea orală de Sinupret Amestec de Substanţe Active timp de 13 săptămâni în doze de 5-100 de ori mai mari decât cele administrate la om, doza NOEL a fost stabilită la 50 mg/kg (>5 ori mai mare decât doza recomandată la om).

În diverse teste nu au fost observate efecte genotoxice, teratogene sau toxice asupra fertilităţii în cazul Sinupret drajeuri şi Sinupret picături orale soluţie.

1 drajeu Sinupret conţine cel mult 0,018 mg derivaţi de hidroxiantracine (înregistrat ca emodină) din părţi aeriene de măcriş.

Sinupret conţine flori de ciuboţica-cucului cu caliciu, al căror conţinut în primină se află sub limita detectabilă de 1,25 ppm (cu referinţă la medicament).

+ vezi toate detaliile

Îți recomandăm aceste produse similare