Paracetamol Slavia 500 mg

 • Stoc epuizat

Paracetamol Slavia 500 mg

1,70 lei
cu TVA
 • Stoc epuizat

Paracetamol Slavia are efecte analgezice şi antipiretice şi este indicat în: tratamentul simptomatic al durerilor uşoare şi moderate cu diferite localizări și etiologii, tratamentul simptomatic al febrei, inclusiv a celei asociate răcelii și gripei.

Medicament - fără prescripție medicală

Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute adresați-vă medicului sau farmacistului.

Pagină actualizată la data de: 2020-12-04 16:55:12

1,70 lei
cu TVA
Stoc epuizat

Indicații

Paracetamol Slavia are efecte analgezice şi antipiretice şi este indicat în:

 • Tratamentul simptomatic al durerilor uşoare şi moderate cu diferite localizări și etiologii, cum ar fi:

  • cefalee (inclusiv migrenă şi cefalee cu senzaţie de tensiune)

  • dureri dorso-lombare

  • dureri osteo-musculare/dureri reumatice

  • nevralgii

  • dureri dentare, inclusiv cele după extracţii sau proceduri chirurgicale

  • dureri asociate răcelii și gripei

  • dureri faringiene

  • durere şi febră postvaccinală

  • dismenoree.

 • Tratamentul simptomatic al febrei, inclusiv a celei asociate răcelii și gripei.
Paracetamol Slavia este indicat la adulţi (inclusiv vârstnici) adolescenţi și copii cu vârsta peste 12 ani (cu greutate peste 33 Kg).

Dozaj

Adulţi (inclusiv vârstnici) şiadolescenţi cu vârsta peste 16 ani (cu greutatea peste 50 kg):

Doza recomandată este de 500-1000 mg paracetamol (1-2 comprimate Paracetamol Slavia) la fiecare 4 ore, administrată la nevoie. Nu se recomandă administrarea la intervale mai mici de 4 ore.

În general, nu trebuie depăşită doza de 3 g paracetamol (6 comprimate Paracetamol Slavia) pe zi.

Doza zilnică maximă recomandată pentru adulţi este de 4 g paracetamol (8 comprimate Paracetamol Slavia) în decurs de 24 de ore.

Copii cu vârsta cuprinsă între 12 şi 15 ani (cu greutatea cuprinsă între 33-50 kg):

Doza recomandată este de 500 mg paracetamol (1 comprimat Paracetamol Slavia) o dată; nu se vor depăşi 3- 4 comprimate în decurs de 24 de ore.

Nu se recomandă administrarea la intervale mai mici de 4 ore. Nu trebuie administrate mai mult de 4 doze pe zi.

Paracetamol Slavia nu trebuie administrat la copii pentru o perioadă mai lungă de 3 zile.

Copii cu vârsta sub 12 ani

Acest medicament nu este indicat la copiii cu vârsta sub 12 ani.

Se recomandă administrarea de paracetamol în forme farmaceutice și concentrații adecvate vârstei.

Mod de administrare

Paracetamol Slavia se administrează numai pe cale orală.

Comprimatul se administrează cu o cantitate suficientă de lichid (aproximativ 200 ml la adult, dacă este posibil).

Administrarea regulată evită fluctuaţiile intensităţii durerii sau febrei.

Este necesară reevaluarea tratamentului dacă:

 • durerea tratată, în special durerea articulară, persistă mai mult 5 zile;

 • febra persistă mai mult de 3 zile şi simptomatologia se agravează;

 • faringita severă persistă mai mult de 2 zile şi este însoţită sau urmată de febră, cefalee, erupţie cutanată tranzitorie, greaţă sau vărsături.

Grupe speciale de pacienţi Insuficienţă renală
În caz de insuficienţă renală moderată: doza recomandată este de 500 mg paracetamol (1 comprimat) care se repetă la fiecare 6 ore.
În caz de insuficienţă renală severă (clearance-ul creatininei sub 10 ml/min): doza recomandată este de 500 mg paracetamol (1 comprimat) care se repetă la fiecare 8 ore. Doza maximă recomandată este de 3 g paracetamol (6 comprimate) pe zi.
Afecțiuni hepatice
Doza maximă recomandată este de 2 g paracetamol (4 comprimate) pe zi.

Contraindicații

Hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţii enumeraţi la pct. 6.1. Insuficienţă hepatocelulară.

 • Deficit de glucozo-6-fosfat dehidrogenază. Copii cu vârsta sub 12 ani.

Atenționări

Nu trebuie depăşite dozele recomandate.

Pentru a evita riscul unui supradozaj, se recomandă a nu se asocia cu alte medicamente care conţin paracetamol.

Afecţiunile hepatice preexistente cresc riscul afectării hepatice datorate paracetamolului.

Se recomandă prudenţă în cazul administrării paracetamolului la pacienţii cu afecţiuni hepatice severe.

Se recomandă evitarea consumului de băuturi alcoolice în timpul tratamentului. Riscul supradozajului este mai mare la pacienţii cu ciroză hepatică nonalcoolică. În eventualitatea unui supradozaj, se recomandă ca pacientul să se adreseze medicului chiar dacă este asimptomatic, din cauza riscului întârziat de afectare hepatică severă.

Se impun precauţii în caz de insuficienţă renală severă (în cazul tratamentului de lungă durată cu doze mari, vezi pct. 4.2).

Se recomandă monitorizarea funcţiilor hepatice în tratamentul de lungă durată şi cu doze mari la pacienţii cu leziuni hepatice preexistente.

Pacienţii trebuie să solicite sfatul medicului dacă durerile de cap devin persistente.

Copii şi adolescenţi

Trebuie utilizate formele farmaceutice şi dozele recomandate fiecărei vârste.

Vârstnici

Nu sunt probleme specifice vârstei.

Interacțiuni

Anticolinergicele şi colestiramina întârzie absorbţia paracetamolului. Metoclopramida şi domperidona cresc absorbţia paracetamolului.

Barbituricele, antidepresivele triciclice şi alcoolul etilic pot inhiba metabolizarea paracetamolului, cu prelungirea consecutivă a timpului de înjumătăţire. Fenomenul poate fi semnificativ clinic atunci când se folosesc doze mari de paracetamol.

La pacienţii cu alcoolism cronic există risc de hepatotoxicitate în cazul administrării de lungă durată şi în doze mari de paracetamol.

Datorită proprietăţii inductoare enzimatice, anticonvulsivantele şi contraceptivele orale măresc epurarea metabolică, respectiv clearance-ul paracetamolului şi pot micşora concentraţia sanguină a acestuia, cu scăderea eficacităţii sale terapeutice.

Tratamentul de lungă durată cu doze mari de paracetamol creşte riscul hemoragic al warfarinei şi altor anticoagulante cumarinice. Dozele ocazionale nu au efect semnificativ.

Modificări ale rezultatelor unor analize de laborator

Paracetamolul poate influenţa valorile uricemiei determinate prin metoda acidului fosfotungstic (valori fals crescute) şi ale glicemiei, prin metode oxidative (valori fals scăzute).

Creşterile bilirubinei plasmatice, ale timpului de protrombină şi ale activităţii lactat dehidrogenazei şi transaminazelor evidenţiază afectarea toxică hepatică şi apar în special la doze mai mari de 8 g paracetamol pe zi sau administrarea de lungă durată a unor doze mai mari de 3-5 g paracetamol pe zi.

Sarcina

Studiile efectuate la gravide nu au identificat nici un risc asupra sarcinii sau a dezvoltării embrio-fetale, atunci când paracetamolul este utilizat în doza recomandată.

Paracetamolul este excretat în laptele matern dar nu în cantităţi semnificative clinic.

Medicamentul poate fi administrat în timpul sarcinii şi alăptării, în dozele terapeutice şi pentru o scurtă perioadă de timp, după evaluarea raportului beneficiu terapeutic/risc potenţial.

Condus auto

Paracetamolul nu influenţează capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

Reacții adverse

Reacţiile adverse observate în urma studiilor clinice au o frecvenţă scăzută şi provin ca urmare a unei expuneri restrânse a pacienţilor. De aceea, reacţiile adverse raportate după punerea pe piaţă, la doze terapeutice/recomandate sunt prezentate în tabelul următor, în funcţie de clasificarea pe sisteme şi frecvenţă.

Au fost raportate cazuri foarte rare de reacții cutanate grave.

Reacţiile adverse sunt prezentate conform frecvenţei de apariţie folosind următoarea convenţie: foarte frecvente (≥1/10), frecvente (≥1/100 şi <1/10), mai puţin frecvente (≥1/1000 şi <1/100), rare (≥1/10000 şi <1/1000), foarte rare (<1/10000), cu frecvenţă necunoscută (care nu poate fi estimată din datele disponibile). Frecvenţa reacţiilor adverse a fost estimată în urma raportărilor spontane din informaţiile obţinute după punerea pe piaţă.

Clasificarea MedDRA Frecvență
Rare Foarte rare
Tulburări hematologice şi limfatice Trombocitopenie, agranulocitoză
Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale Bronhospasm la pacienţii hipersensibili la acid acetilsalicilic şi la alte antiinflamatoare nesteroidiene
Tulburări gastro-intestinale Melenă, rectoragii
Tulburări hepato-biliare Tulburări hepatice (valori serice crescute ale enzimelor hepatice)
Tulburări renale și ale căilor urinare Hematuria, colică renală, insuficiență renală acută și cronică (doze mari și tratament de lungă durată)
Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat Urticarie, eritem, echimoze, hematoame Erupție cutanată tranzitorie Necroliză epidermică toxică (NET) Pustuloză exantematică acută generalizată Sindrom Stevens-Johnson
Tulburări ale sistemului imunitar Anafilaxie, angioedem

Copii şi adolescenţi

Frecvenţa, tipul şi gravitatea reacţiilor adverse la copii sunt presupuse a fi la fel ca şi la adulţi.

Raportarea reacţiilor adverse suspectate

Raportarea reacţiilor adverse suspectate după autorizarea medicamentului este importantă. Acest lucru permite monitorizarea continuă a raportului beneficiu/risc al medicamentului. Profesioniştii din domeniul sănătăţii sunt rugaţi să raporteze orice reacţie adversă suspectată prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale http://www.anm.ro.

Supradozaj

Semne şi simptome

În caz de supradozaj se impune tratament medical imediat, chiar dacă nu sunt prezente manifestări clinice.

Simptomele supradozajului constau în primele 24 de ore în paloare, greaţă, vărsături, anorexie şi dureri abdominale. Afectarea hepatică poate deveni aparentă după 12-48 de ore de la ingestie şi este manifestă după 2-4 zile. Pot să apară hipoglicemie, acidoză metabolică, aritmii, pancreatită, coagulare intravasculară diseminată. În cazurile grave, afectarea hepatică poate evolua spre insuficienţă hepatică, encefalopatie,

colaps cardiovascular, comă şi deces. Se poate produce necroză tubulară renală cu insuficienţă renală, asociată sau nu hepatotoxicităţii. Afectarea hepatică este previzibilă la adultul care ingeră mai mult de 10 g paracetamol sau la copilul la care se administrează mai mult de 150 mg paracetamol/kg.

Tratament

În cazul supradozajului cu paracetamol este esenţială iniţierea imediată a tratamentului.

Pacienţii trebuie spitalizaţi pentru o supraveghere medicală atentă. Se recomandă efectuarea imediată a lavajului gastric dacă paracetamolul a fost ingerat în ultimele 4 ore. Poate fi necesară administrarea orală de metionină sau administrarea intravenoasă de N-acetilcisteină, care au efect benefic în următoarele 48 de ore după ingestia paracetamolului, acţionând ca antidot prin neutralizarea metabolitului hepatotoxic al acestuia. Se recomandă instituirea unui tratament de susţinere a funcţiilor vitale.

Proprietăți farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: alte analgezice şi antipiretice, anilide; codul ATC: N02BE01.

Mecanism de acţiune

Paracetamolul are proprietăţi analgezice şi antipiretice bine cunoscute, prin inhibarea ciclooxigenazei. Se consideră că acţiunea analgezică şi antipiretică a paracetamolului este determinată, cel puţin în parte, de inhibarea biosintezei prostaglandinelor la nivelul sistemului nervos central.

Efectul analgezic şi antipiretic este maxim la 1-3 ore şi durează 3-4 ore de la administrare.

Efecte farmacodinamice

Acţiunea analgezică se bazează pe inhibarea sintezei prostaglandinelor la nivelul sistemului nervos central şi în mai mică măsură la nivel periferic. Ca antipiretic acţionează probabil prin inhibarea formării prostaglandinelor la nivelul centrului termoreglator din hipotalamus. Acţiunea antiinflamatoare este foarte mică, probabil datorită lipsei afinităţii pentru ciclooxigenaza din periferie.

Proprietăți farmacocinetice

Absorbţie

Paracetamolul se absoarbe rapid şi aproape complet din tubul digestiv.

Distribuţie

Se leagă de proteinele plasmatice în proporţie de aproximativ 25%.

Substanţa se distribuie larg în organism, traversează bariera feto-placentară şi se excretă în laptele matern.

Metabolizare

Metabolizarea are loc la nivel hepatic, 90-95% prin glucurono- şi sulfoconjugare. Un metabolit intermediar al paracetamolului, se poate acumula în caz de supradozaj; acesta este hepatotoxic şi posibil nefrotoxic. La doze uzuale terapeutic, acest metabolit este detoxificat prin conjugare cu glutationul, devenind netoxic.

Timpul de înjumătăţire plasmatică este de aproximativ 2-3 ore. Nu se modifică în caz de insuficienţă renală, dar poate fi prelungit în caz de supradozaj, în unele afecţiuni hepatice, la vârstnici şi la nou-născuţi; la copii, timpul de înjumătăţire plasmatică poate fi mai scurt.

Durata acţiunii este de 3-4 ore, fiind maximă între 1 şi 3 ore.

Eliminare

Eliminarea se face prin metabolizare hepatică. Prin urină se elimină sub formă de metaboliţi şi sub formă neschimbată 3%.

Se poate elimina prin hemodializă, hemoperfuzie şi dializă peritoneală.

Date preclinice de siguranţă

Studiile non-clinice şi utilizarea clinică îndelungată nu au evidenţiat aspecte specifice care să limiteze utilizarea paracetamolului.

+ vezi toate detaliile

Îți recomandăm aceste produse similare